MIN BAGGRUND

I dag er jeg mor til 3 børn: Athene, Victoria og Alexander i aldrene 5, 10 og 12 år. Sammen bor vi på Nørrebro i København, hvor vi har boet det sidste halve år.

Jeg har boet mange forskellige steder, siden jeg flyttede hjemmefra som 17-årig. Alt fra en 2- værelses lejlighed på Nørrebro til kæmpe luksusvilla i Rungsted, arkitekttegnet bygning på Islands Brygge og endda boet udenlands i en 2 årig periode i en lille forstad i Sverige.

 

Når jeg ikke kører mine børn rundt til deres fritidsaktiviteter, fodbold i FA2000, og karate på Nørrebro, så engagerer jeg mig i frivilligt arbejde. Herudover er jeg ved at færdiggøre min kandidat-uddannelse og driver min lille tøjbutik og skrædderi på Frederiksberg, hvor jeg har to ansatte. Jeg spiller også selv fodbold, når tiden er til det. det har jeg gjort de sidste 20 år on/off.

 

Som mor til tre børn, betyder friheden, til at kunne vælge, hvad der er bedst for vores familie, meget. Jeg er glad for at have et selvstændigt arbejdsliv, der både giver plads til fleksibilitet i forhold til familielivet og mit politiske arbejde.

 

ANAHITA MALAKIANS

MIT FAMILIELIV

Jeg blev født i Tehran for 32 år siden, hvor jeg tilbragte de første 7 år af mit liv. Jeg voksede op i en familie, der kæmpede politisk for frihed og demokrati for det iranske folk, hvilke også medførte at min far i 1990 blev nødt til at flygte for at undgå fængsling for sit politiske virke. Efter et års tid, blev min mor, lillebror og jeg familiesammenført med min far i Danmark. Vi havde boet under kummerlige forhold i Iran gennem den tid min far var bortrejst, så det at komme til Danmark, i et 2-værelses lejlighed på Amager, syntes at være luksus dengang. Kort tid efter insisterede mine forældre i mod Kommunens anvisninger at flytte til den lille forstad Smørum, hvor udlændinge var et sjældent syn.

Min bror og jeg startede i en fremmedsprogsklasse på en skole og blev efterhånden som vores sprog udviklede sig indsluset i de normale klasser. Mine forældre startede på sprogskoler for at lære dansk, og efter 6 måneder startede min mor på Statens konfektion som skrædder, og min far påbegyndte uddannelse som strømingeniør på baggrund af lignende kompetencer i Iran.

I min familie er vi opdraget som ateister og til trods for mine forældres politiske venstrefløjsoverbevisning, har jeg i dag valgt at gå i liberale fodspor, da frihed og ansvar som værdier for det enkelte menneske ligger mig meget nært.

 

”Danskhed” er for mig et spørgsmål om oplysning om de værdier vores samfund er bygget op omkring. Hvis vi ikke bliver bedre som danskere at oplyse dette til vores nye borgere, så vil vi opleve parallelsamfund og værdikampe. Danmark er et frit, kønsligestillet og demokratisk land, hvor frisind og frihedsrettigheder er med til at understøtte dette. Det mener jeg, er vores pligt som borgere i dette land at støtte op omkring, uanset etnicitet, religion og politisk orientering.

 

MIT POLITISKE LIV

 

Jeg vil sikre et Danmark der vægter den enkeltes frihed, og samtidig giver rammer til mange forskelige fællesskaber. Jeg vil arbejde for et samfund der hjælper de svageste, og giver plads til den personlige udfoldelse. Jeg ønsker at sikre vores velfærd på en ansvarlig måde, så vi kan uddanne os, gå til lægen og få de samme forudsætninger for alle borgere uden at tænke på størrelsen af pengepungen. Et oplyst og frit samfund er mine håb for vores fremtid og derfor ønsker jeg at stille op som kandidat til kommende foketingsvalg for Venstre, et borgerligt liberalt parti, som jeg mener bedst kan sikre dette.

Jeg er hverken gammel VU’er eller opvokset med liberale Venstre-holdninger i hjemmet.

I 2014 tog jeg et aktivt valg og meldte mig ind i et politisk parti for første gang.

Inden da, havde jeg stemt på stort set alle partier såsom, SF-S-C og V – afhængig af om det var ifm. folketingsvalg eller kommunalvalg, og hvilken periode jeg var i mit liv.

 

 

Politik er for mig ikke et karrierevalg, hvor jeg skal udvikle mine kompetencer bedst muligt og konkurrere om den bedste position i folketinget. Politik handler for mig om at være den bedste repræsentant, der ønsker at tage et ansvar på sig. Et stort ansvar, hvor jeg ikke altid selv har de gode ideer til at løse problemerne i samfundet, men til gengæld forstår at være lyttende og samarbejdende med en masse andre.

Det essentielle for mit politiske projekt er, at det hele er grundfæstnet i tanken om frihed til den enkelte. Frihed til at kunne tage et ansvar for sit eget liv - men stadig med respekt for fællesskabet. Som liberal er det ikke mit mål at fremme egoister, som nogle formaner sig til at tro, men mit mål er give plads til, at alle kan udleve deres drøm og håb ved at sørge for de fornødne rammer som uddannelse, sundhedsvæsen, infrastruktur, gode markedsvilkår der skaber jobs og ikke mindst et sikkerhedsnet for de, der falder ved siden af og har brug for hjælp til at komme på sporet igen.

 

 

 

Mit politiske engagement startede i mine børns daginstitution, hvor jeg for nyligt blev genvalgt for 7. år i træk som formand for min institution. Jeg har her arbejdet i mange år med at få forældredemokrati og samarbejde på dagsordenen, og da jeg oplevede at dette også kunne påvirkes fra et højere sted i hierarkiet, meldte jeg mig ind i Københavns Forældreorganisation, KFO.

Her har jeg de sidste 3 år som næstformand arbejdet politisk med at fremme kvalitet og forældresamarbejde i kommunens daginstitutioner. KFO er i dag inviteret med som samarbejdspartner af forvaltningen og borgmesteren, Pia Allerslev i alle forhold der har med byens børn at gøre – hovedsagligt i daginstitutioner, fritidshjem og klubber i København.

 

Gennem de sidste par år har jeg engageret mig yderligere ved at blive bestyrelsesmedlem i FOLA – Forældrenes landsforening. Her varetager vi samme interesser som KFO, dog på landsplan. Mine fokusområder er forældresamarbejde, demokrati og markedsføring af FOLA.

 

Alt det politiske arbejde kulminerede i vinteren 2014, da jeg blev valgt som folketingskandidat i Bispebjergkredsen. Det var en uventet ære, og har på enorm mange måder sat sit præg på mig som person og min faglighed.

 

Jeg har foretaget en grundig granskning af mine indre værdier og holdninger og fundet frem til, at den politiske ideologi og det partiprogram, jeg kan sværge allermest til, er Venstre. Jeg er ikke enig i alt det politik, der bliver ført fra Christiansborg, men jeg nærer et håb og er af den overbevisning, at så længe vi holder de indre værdier intakt og prøver at leve mest muligt op til vores partiprogram og ideologi, så er vi på rette vej. Jeg sværger til Grundloven og demokratiet, og de liberale værdier i Venstre.

Jeg ønsker ikke en afvikling af vores velfærd eller kommunale ydelser, men jeg ønsker, at vi får øjnene op for, at pengene er knappe, og at der må prioriteres. Det mener jeg, at Venstre har det bedste bud på, hvordan vi gør, og derfor vil jeg gerne være med på holdet.

 

 

 

MIT KANDIDATUR TIL KV17

KØBENHAVN

 

København er en dejlig by, men vi har også mange udfordringer med både integration, bureaukrati og utryghed. De sidste mange år har jeg set, hvordan kommunen spilder penge på nyttesløse prestigeprojekter – penge, som kunne være givet bedre ud til kernevelfærden. Jeg har oplevet, hvordan borgere ikke bliver hørt af kommunen, og hvordan gode ideer og sund fornuft forsvinder i en bureaukratisk maskine.

 

Det er min motivation for at stille op til Borgerrepræsentationen. Ved at stemme på mig personligt kan du være sikker på en politiker, der tør sige sin mening, har modet til at kæmpe enhver borgerlig mærkesag, og en der utrætteligt vil forsvare vores danske kerneværdier og rettigheder. Jeg vil bruge mit mandat til at sikre bedre integrationsindsats uden særhensyn, skabe tryghed i vores gader og styrke den enkeltes ansvar og engagement i både eget liv og i vores fællesskab

 

For mig er politik ikke kun et spørgsmål om enkelte mærkesager, budgetter eller politiske magtkampe. Politik skal handle om visioner og værdier for hvilken København, vi ønsker at bo og leve i. Det skal handle om, hvilke politikker vi i Venstre sammen kan udvikle for at nå frem dertil. Og det skal ikke mindst handle om, hvordan vi viser respekt for borgernes penge, og får mest mulig for hver krone ved at prioritere politisk rigtigt

 

FAMILIEN I FOKUS

Min vision for København er at leve i en by, hvor min og alle andre børnefamilier kan udforske byen, hvad enten man ønsker kultur, madoplevelser, shopping eller en simpel legeplads. Der skal være mangfoldighed af foreningstilbud, så børn og voksne kan mødes på tværs af baggrund. Det skal være fremkommeligt med bilen, cyklen eller bussen, og der skal være parkeringspladser, ordnede cykelforhold og gode offentlige forbindelser.

 

BORGEREN I FOKUS

Min politik i København skal kunne afspejle gode liberale værdier, hvor borgeren står central, og systemet kun er et redskab. Der skal være plads til at søge hjælp, hvis man i en periode falder udenfor fællesskabet, men det skal være gode løsninger for borgeren, så de hurtigst muligt kan komme tilbage i fællesskabet. Alle skal bidrage og tage et ansvar som samfundsborgere i København, og det kræver et godt privat erhvervsliv med arbejdspladser, effektiv sagsbehandling i jobcentrene og mulighed for varierede ordninger, som kan skabe en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Min respekt for borgernes penge skal kunne ses ved mindre bureaukrati, mindre projekttyranni og, sidst men ikke mindst, slut med håbløse kommunale investeringer, som det private erhvervsliv kan klare meget bedre.

 

DEMOKRATISKE VÆRDIER I FOKUS

Alt, hvad jeg vil være med til at udvikle og samarbejde omkring, vil bunde i nogle helt centrale værdier. De er vores grundlovssikrede frihedsrettigheder og den liberale tanke om det personlige ansvar. Enhver, der får lov til at blive i vores land og bosætte sig i vores by, skal forpligte sig på at respektere fællesskabet, og al integrationsindsats i København, mener jeg, skal have disse grundlæggende værdier som utvetydige pejlemærker.

 

 

 

.

 

FØLG MIN VALGKAMP

Copyright © All Rights Reserved